Konya Hastana ve Evde Tedavi

 • Hastanede ve evde 12 saat ve 24 saat hemşirelik bakımı
 • Evde enjeksiyon,
 • Serum uygulama ve takibi
 • Üriner sonda uygulama,
 • Nazogastrik sonda uygulama
 • Pansuman, yara bakımı
 • Kan şekeri ve kolesterol ölçümü
 • Trakeostomi değişimi ve bakimi,
 • Port kateter bakımı ve değiştirilmesi
 • Prematüre, yeni doğan bebek bakimi ve aile eğitimi
 • Evde laboratuvar hizmeti ve sonuçlarının adrese gönderilmesi