Konya Hastana ve Evde Tedavi

Tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta ve yaralıların şehir içi, şehirler arası sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşlarından evlerine naklini gerçekleştirecek, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen teknik ve tıbbi donanuma sahip bir araçtır. Yeni araştırma ve sağaltma sebebiyle halihazırda gelişmiş bir sağlık merkezine veya doluluk problemi sebebiyle farklı sağlık merkezine gerçekleştirilen nakilleri hasta nakil ambulansı gerçekleştirir. Nakil ambulansı için nakledilecek hastaların hususiyetine uygun gerek varsa yatak, tekerlekli sandalye gibi ekipmanların sabitlenmesine yönelik gerekli önlemler alınır.

Türk Standartları Enstitüsünden araç tadilat ruhsatı derlenip şeflikten hasta nakil aracı uygunluk ruhsatı çıkarıldıktan sonra görevli trafik ünitesince kaydedilir. Nakil ambulansı hasta transferi sırasında en az bir sağlık görevlisi bulundurur.